Category: สำหรับนักศึกษา

ผู้จัดการโครงการพิเศษ และ ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอพักฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมนา ติวสันต์ ผู้จัดการโครงการพิเศษ และดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา Read more […]

ประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่1(8)/2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนั่งรถชมเมืองฯ

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนั่งรถชมเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรม Suphan…..รู้แล้วจะ “รัก”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรม Suphan…..รู้แล้วจะ Read more […]

นายก้อง สระทองดี หัวหน้าแผนกศูนย์บริหารสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนทีมชาติไทย คว้าเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13

นายก้อง สระทองดี หัวหน้าแผนกศูนย์บริหารสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ Read more […]

การลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่ รหัส 65

นักศึกษารหัส 65 ที่รายงานตัวและชำระเงินแล้ว มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ Read more […]