สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยร่วมกับโรงเรียนบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินงานโครงการ บ่มเพาะต้นกล้ารุ่นเยาว์ ฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินงานโครงการ บ่มเพาะต้นกล้ารุ่นเยาว์ โดยมีอาจารย์ทรรศนัย

0 comments

กิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตน และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ MT Open House

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ MT Open House “เสริมทักษะวิชาการ บูรณาการการเรียนรู้ เตรียมพร้อมสู่รั้วเหลืองดำ”

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์ “หัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ รหัส 58”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และคณาจารย์หลักสูตร จัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์ “หัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ รหัส 58″

0 comments
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด