สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

อาจารย์เกษิณี เบ็ญจวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา” โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ

0 comments

โครงการจิตอาสา “สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการจิตอาสา “สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง”

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการความเชี่ยวชาญเพื่อท้องถิ่น

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการความเชี่ยวชาญเพื่อท้องถิ่น ในกิจกรรม “อาหารปฐมวัย เสริมสร้างอนามัยแข็งแรง”

0 comments
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด