หน้าแรก

SDUDirections

บทความ

บทความงานวิจัย

ข่าวกิจกรรม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดการ งานหมินจู๋เดย์ เก๋ไก๋สไตล์ชนเผ่า และเทศกาลฉงหยาง ประจำปี2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดการ งานหมินจู๋เดย์ เก๋ไก๋สไตล์ชนเผ่า และเทศกาลฉงหยาง ประจำปี2565 โดยมี ดร.พรชณิตว์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมกลุ่มย่อย

กิจกรรมเพิ่มเติม

SDU Suphan Chanel

SDU Suphanburi Fanpage

จดหมายข่าว

banner5 banner6

ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมอาจารย์/เจ้าหน้าที่สำหรับนักศึกษาศิษย์เก่า

ประกาศทั้งหมด

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม