หน้าแรก

sdu_2559_05 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รับสมัครนักศึกษาข่าวกิจกรรม

นิทรรศการอาหาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดนิทรรศการอาหาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภายในนิทรรศการประกอบด้วยการสาธิตการทำอาหาร การแสดงผลงานการตกแต่งจานอาหาร

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  งานวิชาการและงานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

0 comments

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง งานวิชาการและงานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

0 comments

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ”ก้าวคนละก้าว” จังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ”ก้าวคนละก้าว” จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments
กิจกรรมเพิ่มเติม

SDU Suphan Channel

SDU Suphanburi

ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมอาจารย์/เจ้าหน้าที่สำหรับนักศึกษาศิษย์เก่า


กิจกรรมเพิ่มเติม


กิจกรรมเพิ่มเติม


กิจกรรมเพิ่มเติม


กิจกรรมเพิ่มเติม