หน้าแรก

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รับสมัครนักศึกษาbanner5 banner6

บทความ

บทความงานวิจัย
งานวิจัยเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(81)/2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(81)/2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรีดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับโครงการ รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับโครงการ รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กิจกรรมเพิ่มเติม

SDU Suphan Channel

SDU Suphanburi Fanpage

SDUDirections

ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมอาจารย์/เจ้าหน้าที่สำหรับนักศึกษาศิษย์เก่า

ประกาศทั้งหมด

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม