หน้าแรก

SDU Directions: (Revised version) 2023-2024

บทความ

บทความงานวิจัย

ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการระบบน้ำ ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการระบบน้ำ ฯ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7(133)/2567

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7(133)/2567

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ ในการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 90 รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ ในการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 90 รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่…การปฏิบัติ ครั้งที่ 256 (30) เรื่อง “ทัวร์จำลอง” โดย นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่…การปฏิบัติ ครั้งที่ 256 (30) เรื่อง “ทัวร์จำลอง” โดย นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

กิจกรรมเพิ่มเติม

SDU Suphan Chanel

SDU Suphanburi Fanpage

สอบถาม ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

สอบถาม ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จดหมายข่าว

banner5 banner6

ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมอาจารย์/เจ้าหน้าที่สำหรับนักศึกษาศิษย์เก่า

ประกาศทั้งหมด

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม