หน้าแรก

sdu_2559_05 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รับสมัครนักศึกษา banner1 banner2 banner3 banner4

 

SDU TimeLine

  • อ่านทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป)

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป)

0 comments

โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559” ณ วัดวังน้ำเย็น

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559” ณ วัดวังน้ำเย็น

0 comments

ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานจัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

0 comments
กิจกรรมเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศอาจารย์/เจ้าหน้าที่สำหรับนักศึกษาศิษย์เก่า
กิจกรรมเพิ่มเติม
กิจกรรมเพิ่มเติม
กิจกรรมเพิ่มเติม
กิจกรรมเพิ่มเติม