หน้าแรก

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รับสมัครนักศึกษาbanner5 banner6

บทความ

บทความงานวิจัย
งานวิจัยเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขายทอดตลาดพัสดุ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขายทอดตลาดพัสดุ 136 รายการ

กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลซีรั่ม มะเขือเทศเชอรี่ ทองพันชั่ง และว่านหางจระเข้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลซีรั่ม มะเขือเทศเชอรี่

กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้เกษตรอินทรีย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวขมิ้นชัน

ดร. วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้สัมภาษ์ในประเด็นแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ

ดร. วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้สัมภาษ์ในประเด็นแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ แก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

กิจกรรมเพิ่มเติม

SDU Suphan Channel

SDU Suphanburi Fanpage

SDUDirections

ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมอาจารย์/เจ้าหน้าที่สำหรับนักศึกษาศิษย์เก่า

ประกาศทั้งหมด

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม