หน้าแรก

SDUDirections

บทความ

บทความงานวิจัย
งานวิจัยเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2564

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฤดูร้อน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัสปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5(87)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6(88)/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน

กิจกรรมเพิ่มเติม

SDU Suphan Chanel

SDU Suphanburi Fanpage

ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมอาจารย์/เจ้าหน้าที่สำหรับนักศึกษาศิษย์เก่า

ประกาศทั้งหมด

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม