สำหรับศิษย์เก่า

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

การติดต่อราชการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศการใช้สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามเทนนิส

โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษ

ประกาศการซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558)

ประกาศการซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558)