สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนพบนักศึกษา และตรวจรับชุดมีด และอุปกรณ์

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนพบนักศึกษา และตรวจรับชุดมีด และอุปกรณ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานปฏิบัติการจัดเลี้ยง “สำรับสวนดุสิต”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานปฏิบัติการจัดเลี้ยง “สำรับสวนดุสิต”

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมงานปฏิบัติการจัดเลี้ยง รายวิชาอาหารทางเลือกและอาหารสมดุล

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมงานปฏิบัติการจัดเลี้ยง รายวิชาอาหารทางเลือกและอาหารสมดุล

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ฯ อาหารไทยมีเรื่องเล่า

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ฯ อาหารไทยมีเรื่องเล่า

กิจกรรมทั้งหมด