สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ข่าวกิจกรรม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกบูธงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการ HEC Game

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ HEC Game

ศึกษาดูงานการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “รังสรรค์งานบุปผา พฤกษาสยาม สู่ความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์”

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “รังสรรค์งานบุปผา พฤกษาสยาม สู่ความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์”

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต การร้อยพวงมาลัย

อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการร้อยพวงมาลัย

กิจกรรมทั้งหมด