สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการอบรมการประกอบอาหารจีนฯ

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการอบรมการประกอบอาหารจีน โดยโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี นำเชฟจากประเทศจีน

0 comments

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจาก สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในรายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทยฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในรายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทย รหัสวิชา 4553520 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กาญจนา

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ได้นำกระทงลอยขนาด ๑.๕๐ เมตร

0 comments
กิจกรรมทั้งหมด