สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนการทำขนมเปี๊ยมะพร้าวอ่อน ให้นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนการทำขนมเปี๊ยมะพร้าวอ่อน ให้นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม ในโครงการสินค้าที่ผลิตโดยนักเรียนเพื่อการอาชีพ

0 comments

อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร สอนการทำเบเกอรี่ หลักสูตรขนมปัง & พาย ให้กับบุคคลภายนอกของโรงเรียนการอาหารนานาชาติ

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร สอนการทำเบเกอรี่ หลักสูตรขนมปัง & พาย ให้กับบุคคลภายนอกของโรงเรียนการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Service mind &

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Service mind & บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการและการทำงานเป็นทีม

0 comments

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางจากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางจากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP โดยอบรมชุดโครมาโตกราฟีแบบของเหลวภายใต้สภาวะแรงดันสูง HPLC

0 comments
กิจกรรมทั้งหมด