รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรม Suphan…..รู้แล้วจะ “รัก”

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรม Suphan…..รู้แล้วจะ “รัก”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรม Suphan…..รู้แล้วจะ “รัก” โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วิณาภรณ์ แดงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ร่วมกล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งได้เชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส 65 เข้าร่วมกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากนักศึกษารุ่นพี่ ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี