สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกบูธงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรม  “โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารและการบริการ”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม  “โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารและการบริการ”

กิจกรรมทั้งหมด