สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมทำนาโยนข้าวสีชมพู Pink Lady และกิจกรรมเข้าฐาน รู้คุณค่าของข้าวไทย จำนวน 7 ฐาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมทำนาโยนข้าวสีชมพู Pink Lady และกิจกรรมเข้าฐาน รู้คุณค่าของข้าวไทย จำนวน 7 ฐาน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนพบนักศึกษา และตรวจรับชุดมีด และอุปกรณ์

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนพบนักศึกษา และตรวจรับชุดมีด และอุปกรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสอบปฏิบัติในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหาร ธีมงาน “สำรับอาหารไทย สยามสี่แค้วน ครั้งที่ 1”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสอบปฏิบัติในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหาร ธีมงาน “สำรับอาหารไทย สยามสี่แค้วน ครั้งที่ 1”

การอบรม โครงการพัฒนานักศึกษาในหัวข้อ จุดประกาย… ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ

การอบรม โครงการพัฒนานักศึกษาในหัวข้อ จุดประกาย… ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมทั้งหมด