สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจประกันคุณภาพฯรอบ 9 เดือน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาฯในรอบ 9 เดือน ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 –

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปปลาสลิดสู่มาตรฐานสากล”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปปลาสลิดสู่มาตรฐานสากล”

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วจีนสุพรรณบุรี และการแปรรูป”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วจีนสุพรรณบุรี และการแปรรูป” ภายใต้โครงการส่งเสริม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมครูแนะแนว

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 Quota (โควตา) ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ครูแนะแนว

กิจกรรมทั้งหมด