กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนั่งรถชมเมืองฯ

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนั่งรถชมเมืองฯ

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนั่งรถชมเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อพานักศึกษา เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สพุรรณบุรี เพื่อได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดสุพรรณบุรี และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในวันหยุด ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.