รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565จัดโดยกองบริการนักศึกษาโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ และเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตละออุทิศ เข้าร่วมกิจกรรม โดยในพิธีได้ร่วมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่นการประกวดพานไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา08.00-15.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี