มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาสันทนาการ และนำนักศึกษาเข้าร่วมเดินพาเหรดพิธีเปิด
โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา14.00-20.00น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี