Category: อาจารย์/เจ้าหน้าที่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเข้าถึงทรัพยากรและการใช้ประโยชน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเข้าถึงทรัพยากรและการใช้ประโยชน์” Read…]

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Read more […]

ประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่1(8)/2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร ชัยมงคลฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ Read more […]

กองบริการนักศึกษา ประชุมรับฟังนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1

กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา Read more […]

สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯในหัวข้อ “ครูตระหนักรู้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ Read more […]

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนั่งรถชมเมืองฯ

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนั่งรถชมเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม Read more […]

กองบริการนักศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “เคล็ด(ไม่ลับ)ดูแลผิว เปลี่ยนผิวเสียเป็นผิวสวย”

กองบริการนักศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “เคล็ด(ไม่ลับ)ดูแลผิว เปลี่ยนผิวเสียเป็นผิวสวย” Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี Read more […]