Author Archives: tanarat tubtimthai

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก Read more […]

กองบริการนักศึกษาฯเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-11.30 น. นายพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา Read more […]

โครงการอาคารที่พัก วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอาคารที่พัก วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา Read more […]

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมติดตามงานและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมติดตามงานและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขต Read more […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา Read more […]

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.วรานี Read more […]