Author Archives: tanarat tubtimthai

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร Read more […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”สาดน้ำ สาดใจ ปีใหม่ไทยสไตล์สวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”สาดน้ำ สาดใจ ปีใหม่ไทยสไตล์สวนดุสิต” เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา1/2566 (ฝึกการอบรมทำอาหารยุโรปให้กับบุคลากร Read more […]

ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธี Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร Read more […]

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”นิทานเพลงสร้างสรรค์ สื่อการเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เข้ารับแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา Read more […]

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรม การสัมนาทางคหกรรมศาสตร์ “ชื่นใจ กลิ่นไทย”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรม การสัมนาทางคหกรรมศาสตร์ Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กองอาคารและสถานที่

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม Read more […]

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดูแลความเรียบร้อย และให้การตอนรับขบวนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]