Category: ข่าวคุริโน

การอบรม โครงการพัฒนานักศึกษาในหัวข้อ จุดประกาย… ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ

การอบรม โครงการพัฒนานักศึกษาในหัวข้อ จุดประกาย… ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คณบดีโรงเรียนการเรือน พบนักศึกษา Culinary SDU Suphanburi

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คณบดีโรงเรียนการเรือน พบนักศึกษา Culinary SDU Suphanburi

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการฝึกอบรม “อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการฝึกอบรม “อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดวังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดวังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีไหว้สักการะหลวงปู่ชัยมงคล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้สักการะหลวงปู่ชัยมงคล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมแปรรูปมะม่วงสุกเป็นเมนู หมี่กรอบซอสมะม่วง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมแปรรูปมะม่วงสุกเป็นเมนู หมี่กรอบซอสมะม่วง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมแปรรูปแห้วเป็นเมนู ข้าวเกรียบแห้ว

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมแปรรูปแห้วเป็นเมนู ข้าวเกรียบแห้ว

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการแข่งขันทำอาหารไทย-จีน Sino-Thai Culinary Contest

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการแข่งขันทำอาหารไทย-จีน Sino-Thai Culinary Contest