แนะแนวการศึกษาสาขาต่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

      Comments Off on แนะแนวการศึกษาสาขาต่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และฝ่ายประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนเข้าฟังการแนะแนวการศึกษาสาขาที่เปิดรับสมัคร  และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 307 คน