เข้ารับพระราชทางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพระราชทาน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560

      Comments Off on เข้ารับพระราชทางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพระราชทาน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560

อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า อาจารย์นุชนาฏ กุลวิทย์ และอาจารย์กาญจณา เฟื่องศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยเขตสุพรรณบุรี นำนางสาวชลธิชา ศิริประยงค์ และ นางสาวนลินรัฐ รอดพยุง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ และ สาขาศิลปวัฒนธรรม และเข้ารับพระราชทางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพระราชทาน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี