วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนด่านช้างวิทยา

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนด่านช้างวิทยา

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง สาขา​คหกรรมศาสตร์​  งานวิชาการและงานทะเบียน  งานหอ​พัก​นักศึกษา​ และงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนด่านช้างวิทยา อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้แนะนำสาขาที่เปิดรับสมัคร  และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561