วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พิชิตปัญหาจราจร ประจำปีการศึกษา 2565

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พิชิตปัญหาจราจร ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พิชิตปัญหาจราจร
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ
ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรนำโดย พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี และ พ.ต.ท.ตะวัน วัฒนรังสรรค์ บรรยายเรื่อง โทษของยาเสพติดในปัจจุบัน และวินัยการจราจรที่ควรรู้เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี