Category: ศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ามอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ามอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พิชิตปัญหาจราจร ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พิชิตปัญหาจราจร ประจำปีการศึกษา Read more […]

โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษ

ประกาศการซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558)

ประกาศการซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558)