Category: ศิษย์เก่า

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานดำเนินโครงการ ปลูกฝังจิต รับธรรม น้อมนำทำตามคำสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการปลูกฝังจิต รับธรรม น้อมนำทำตามคำสอน ในวันที่ Read more […]

สถาบันขงจื่อ ได้เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ รางวัลเส้นทางสายไหม “

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดย ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ Read more […]

สาขาปฐมวัย นำนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต จัดโครงการ Life Skills For Kids

อาจารย์เกษิณี เบ็ญจวรรณ นำนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต จัดโครงการ Life Skills For Kids โดยนักศึกษาชั้นปีที่ Read more […]

กองบริการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่ “Freshman day”

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดเย็บร้อย  ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

เปิดสมาคมศิษ์เก่าสถาบันขงจื่อ

คณะกรรมการสถาบันขงจื่อฯ จัดงานเปิดสมาคมศิษ์เก่าสถาบันขงจื่อ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ Prof.Dr.Zhao Yanlinอธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี เป็นประธานเปิดสมาคมฯ

โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษ

ประกาศการซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558)

ประกาศการซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558)