Category: ศิษย์เก่า

การประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562

เปิดสมาคมศิษ์เก่าสถาบันขงจื่อ

คณะกรรมการสถาบันขงจื่อฯ จัดงานเปิดสมาคมศิษ์เก่าสถาบันขงจื่อ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ Prof.Dr.Zhao Yanlinอธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี เป็นประธานเปิดสมาคมฯ

โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษ

ประกาศการซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558)

ประกาศการซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558)