ค้นหาดาวดวงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

      Comments Off on ค้นหาดาวดวงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 10.30 – 16.00 น. งานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมค้นหาดาวดวงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมใหญ่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

« of 4 »