Category: ข่าวกิจกรรม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 247(22) “เรื่องเพศ คิดให้เยอะ มองให้ยาว”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 247(22) “เรื่องเพศ คิดให้เยอะ มองให้ยาว”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสอบปฏิบัติในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหาร ธีมงาน “สำรับอาหารไทย สยามสี่แค้วน ครั้งที่ 1”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสอบปฏิบัติในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหาร ธีมงาน “สำรับอาหารไทย สยามสี่แค้วน ครั้งที่ 1”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานปฏิบัติการจัดเลี้ยง “สำรับสวนดุสิต”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานปฏิบัติการจัดเลี้ยง “สำรับสวนดุสิต”

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมงานปฏิบัติการจัดเลี้ยง รายวิชาอาหารทางเลือกและอาหารสมดุล

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมงานปฏิบัติการจัดเลี้ยง รายวิชาอาหารทางเลือกและอาหารสมดุล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 246 (21) เรื่อง “ไข่เจียวสวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 246 (21) เรื่อง “ไข่เจียวสวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเสวนาความร่วมมือเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเสวนาความร่วมมือเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงดอกไม้เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ผู้มีอุปการะคุณแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงดอกไม้ เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ