Category: ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ฯ อาหารไทยมีเรื่องเล่า

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ฯ อาหารไทยมีเรื่องเล่า

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม การทำน้ำอบไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม การทำน้ำอบไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์สวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินร่วมกับศูนย์การศึกษา หัวหิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์สวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินร่วมกับศูนย์การศึกษา หัวหิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 241(15) เรื่อง “Mastering TOEIC: Strategies to Achieve a Score of 980!”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 241(15) เรื่อง “Mastering TOEIC: Strategies to Achieve a Score of 980!”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 240 (14) เรื่อง “รางวัล Popular vote และเหรียญเงิน ไม่ง่าย !! แต่ได้มา…”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 240 (14) เรื่อง “รางวัล Popular vote และเหรียญเงิน ไม่ง่าย !! แต่ได้มา…”