Author Archives: บัญชา ภูมิดี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 230(4) เรื่อง “โอบรักให้ถึงดาวน์ Market Fair”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 230(4) เรื่อง “โอบรักให้ถึงดาวน์ Market Fair”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี สาธิตการทำ “วุ้นกะทิ”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี สาธิตการทำ “วุ้นกะทิ”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์”

สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม “การปฏิบัติธรรม การแก้ไขภาวะซึมเศร้าด้วยธรรม รักษาใจตัวเองด้วยความเมตตา ให้ใจทุกคนกลับมาอยู่กับปัจจุบัน”

สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม “การปฏิบัติธรรม การแก้ไขภาวะซึมเศร้าด้วยธรรม รักษาใจตัวเองด้วยความเมตตา ให้ใจทุกคนกลับมาอยู่กับปัจจุบัน”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรสูตศึกษาลัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรสูตศึกษาลัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 228(2) ในหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เรื่องใกล้ตัวที่น่ารู้”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 228(2) ในหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เรื่องใกล้ตัวที่น่ารู้”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม การส่งมอบงานโครงการก่อสร้าง ศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา งวดที่ 12

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม การส่งมอบงานโครงการก่อสร้าง ศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา งวดที่ 12

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรฯ

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรฯ

กองบริการนักศึกษา จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม “รักความงาม” โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

กองบริการนักศึกษา จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม “รักความงาม” โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง