Author Archives: บัญชา ภูมิดี

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรมพบนักศึกษาฯ

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรมพบนักศึกษาฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่”

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 236 (10) เรื่อง “รกม.รักษ์พลังงาน”

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 236 (10) เรื่อง “รกม.รักษ์พลังงาน”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และ “ผ้าลายชบาปัตตานี”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และ “ผ้าลายชบาปัตตานี”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมส่งมอบงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมส่งมอบงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณสุภาพร 064-531-7476

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 235 (9) เรื่อง “รักษ์สิ่งเเวดล้อมในมิติกองพัฒนานักศึกษา”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 235 (9) เรื่อง “รักษ์สิ่งเเวดล้อมในมิติกองพัฒนานักศึกษา”

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE ณ หอมขจรฟาร์ม

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE ณ หอมขจรฟาร์ม