ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมฯ

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประสพสุข รัตนสุภา มารดาของนางปาจรีย์ หนูนุรัตน์ เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา โดยมี คณาจารย์และบุคลากร ของวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธี ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 19.30 น. ณ วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี