กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดไม่ผิดวินัยจราจร ประจำปี 2562

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดไม่ผิดวินัยจราจร ประจำปี 2562

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดไม่ผิดวินัยจราจร ประจำปี 2562 โดยมี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดต.ชาตรี พลายสา จากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง student center อาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี