อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ เป็นวิทยากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต

      Comments Off on อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ เป็นวิทยากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ เป็นวิทยากรของโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อบรมหลักสูตรเค้ก&คุกกี้ ในเมนู พีนัทบัตเตอร์คุกกี้ เค้กชอคโกแลตฟัจด์ และอัลมอนด์ฟรุตเค้ก ให้แก่บุคคลภายนอก ในวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเบเกอรี่ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร