นักศึกษารายวิชา “การบัญชีการเงินส่วนบุคคล” และ “ธุรกิจเบื้องต้น” จัดกิจกรรมบริการบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรีในการขอยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

      Comments Off on นักศึกษารายวิชา “การบัญชีการเงินส่วนบุคคล” และ “ธุรกิจเบื้องต้น” จัดกิจกรรมบริการบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรีในการขอยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมนา ติวสันต์ ได้นำนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชา “การบัญชีการเงินส่วนบุคคล” และรายวิชา “ธุรกิจเบื้องต้น” จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการขอยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่วิทยบริการ (ห้องสมุด) ร่วมประสานงาน ตั้งเวลา ในวันที่ 20-21กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2