คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

      Comments Off on คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 จัดโดยองค์การบริการส่วนตำบลสนามชัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมจัดบูธกิจกรรมให้แก่เด็กๆ  “วันเด็กแห่งชาติ’67 ครูประถมศึกษาพาเพลิน” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ ได้เล่นและร่วมสนุก พร้อมทั้งมีของขนมและของรางวัลให้เด็กที่เข้ากิจกรรมภายในบูธ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 07.00-16.00 น. ณ โบราณสถานวัดสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี