Professor Dr.Xiao jianzhuang รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี พร้อมคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกวางสี มาเยือนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

      Comments Off on Professor Dr.Xiao jianzhuang รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี พร้อมคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกวางสี มาเยือนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

Professor Dr.Xiao jianzhuang รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี พร้อมคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกวางสี มาเยือนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะผู้เยี่ยมชมยังได้รับชมวิดิทัศน์สรุปการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสถาบันขงจื่อฯ และพูดคุยกับคณะอาจารย์ชาวจีน ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี