หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

      Comments Off on หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งภายในบูธมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ ได้เล่นและร่วมสนุก พร้อมทั้งมีของขนมและของรางวัลมากมาย กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00-16.00 น. ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอย บรรหาร-แจ่มใส) ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี