นางสาวธัญชนก คำประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

      Comments Off on นางสาวธัญชนก คำประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

นางสาวธัญชนก คำประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนฯ ภายในงาน วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และประถมศึกษา ร่วมออกบูธนิทรรศการและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี