วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน สาธิตการทำ “ไข่จิ๋วทรงเครื่อง”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน สาธิตการทำ “ไข่จิ๋วทรงเครื่อง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย บุษบงค์ อาจารย์กรณิศ ทองสอาด และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาธิตการทำ “ไข่จิ๋วทรงเครื่อง” ให้แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจภายในงาน ทั้งนี้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธอีกด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี