วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในงาน Dek-D’s TCAS & Study Abroad Fair

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในงาน Dek-D’s TCAS & Study Abroad Fair

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจภายในงานฯ นำโดยอาจารย์กรณิศ ทองสอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์พรพิมล นามวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา พร้อมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภายในงาน Dek-D’s TCAS & Study Abroad Fair ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ EH98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ