กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

      Comments Off on กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงานโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00-08.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (Sdu Library Suphanburi) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี