กองบริการนักศึกษาจัดโครงการ  เรียนรู้วัฒนธรรม ตำนานสุพรรณบุรี กิจกรรมบุญมาฆะ ตามตำนานหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

      Comments Off on กองบริการนักศึกษาจัดโครงการ  เรียนรู้วัฒนธรรม ตำนานสุพรรณบุรี กิจกรรมบุญมาฆะ ตามตำนานหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดโครงการ  เรียนรู้วัฒนธรรม ตำนานสุพรรณบุรี กิจกรรมบุญมาฆะ ตามตำนานหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ  คณาจารย์  และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-19.00 น. ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี