รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงาน Floor Supervisor

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงาน Floor Supervisor

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประชุมทีมงาน Floor Supervisor ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ One World Library เป็นการเชื่อมโยงพื้นที่การเรียนรู้สู่ The University ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคาร SDU Library ชั้น 2 ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี