บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

      Comments Off on บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในการจัดกิจกรรม
โดยมี ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง มูเตลู จากคำภีร์สู่การปฏิบัติ และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ในส่วนวิทยาเขตฯร่วมกิจกรรม ณ อาคาร SDU Library ชั้น 2 ห้องประชุม 2
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น.