การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งพิเศษที่ 1/2564

      Comments Off on การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งพิเศษที่ 1/2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งพิเศษที่ 1/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ตัวแทนจากกองอาคารและสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการพิเศษ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี