มอบขนมให้กับทีมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

      Comments Off on มอบขนมให้กับทีมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้มอบขนมให้กับทีมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้ปฏิบัติงานของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสกายฮอลล์ ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว