โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ลอยกระทงรักษ์น้ำ วันฮาโลวีน”

      Comments Off on โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ลอยกระทงรักษ์น้ำ วันฮาโลวีน”

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ลอยกระทงรักษ์น้ำ วันฮาโลวีน” ให้กับเด็กนักเรียน โดยมีธีมงน “แต่งแบบไทย สไตล์ฮาโลวีน” ประจำปี 2563 ซึ่งครูประจำชั้นในทุกระดับชั้น ได้จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ การทำกระทงร่วมกับนักเรียน และได้รับเกียรติจาก ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-14.30 น. ณ อาคารอารยา สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี