คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอนทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) หวังประชาชน “ทำได้ ใช้เอง ประหยัด”

      Comments Off on คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอนทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) หวังประชาชน “ทำได้ ใช้เอง ประหยัด”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึงโครงการ“ การอบรมให้ความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)ไว้ใช้เองในครัวเรือน”ว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ไปอย่างรวดเร็ว คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)แจกประชาชนไปแล้วนั้น แต่ปัจจุบัน สถานการณ์ดังกลาวยังไม่ดีขึ้น จึงร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า จัดทำโครงการ “ อบรมให้ความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) ไว้ใช้เองในครัวเรือน” เพื่อป้องกันเชื้อโรคถือเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย              เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ สามารถทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)ใช้ได้เองในครัวเรือนและแจกเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงได้

ด้าน อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวถึงวิธีการทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) ที่ทุกคนสามารถทำเอง และหาซื้ออุปกรณ์ได้ง่าย ดังนี้

  1. ตัดผ้าฝ้ายขนาด 7×8 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น
  2. พับผ้าทบครึ่งตามแนวยาว แล้วจับจีบทวิชขนาด 1.5 – 2 นิ้ว ตรงกลางผ้าทั้งสองชิ้น
  3. นำผ้าหันด้านบนขึ้น 1 ชิ้น วางปลายยางยืดทั้งสองข้างที่มุมผ้า ทั้งด้านบนและด้านล่างเข้าด้านใน
  4. วางผ้าอีกชิ้นทับชิ้นแรก แล้วเย็บของข้างกะระยะให้ห่างจากขอบประมาณครึ่งเซนติเมตร และทำซ้ำแบบเดิมอีกข้างให้เหมือนกัน
  5. เย็บขอบด้านยาวทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยเว้นช่องว่างเหลือไว้สำหรับกลับตะเข็บ
  6. กลับตะเข็บออกมาทางช่องว่างที่เว้นไว้
  7. ใช้ปลายกรรไกรดันมุมตะเข็บทั้ง 4 มุม ให้สุดเป็นมุมฉาก
  8. เย็บขอบทั้ง 4 ด้าน โดยให้ห่างจากขอบประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร เพื่อตกแต่งให้ดูเรียบร้อยและสวยงาม สุดท้าย นำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) มาแช่ทำความสะอาดกับน้ำยาฆ่าเชื้อ และอบให้แห้ง ก็พร้อมใช้สำหรับสวมใส่ป้องกันเชื้อโรค

ส่วน นางฉันทนา ทองคำ (ครูโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า)หนึ่งในผู้เข้าอบรม ได้กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่าปัจจุบัน หน้ากากอนามัยนั้นหายาก กิจกรรมที่จัดในวันนี้นั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะสามารถเย็บใช้เองในครอบครัว ซึ่งสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อได้ และอยากขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ได้นำองค์ความรู้ที่ดีเข้ามาในชุมชน

สุดท้าย นางสาวจรรยา เล็กชัยรัตน์(ครูโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ)ผู้เข้าร่วมอบรมอีกท่าน           กล่าวเสริมว่า โดยส่วนตัวกังวลกับเชื้อโควิด-19 จึงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตนเองมากขึ้น อาทิ รับประทานอาหารที่ปลุกสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนตัวเอง หมั่นล้างมือ และต้องใส่หน้ากากอนามัยแต่ปัจจุบันหน้ากากอนามัยนหายากและมีราคาสูงจึงรู้สึกดีใจที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดยังชุมชน ตนเองจะนำความรู้ที่ได้รับทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)ใช้เอง เพราะขั้นตอนง่าย และหาซื้ออุปกรณ์ได้ไม่ยาก ที่สำคัญจะนำองค์ความรู้ไปส่งต่อให้กับเพื่อนต่อไป