วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหันคาพิทยาคม

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหันคาพิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อในงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านการศึกษา 63 หันคาพิทยาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาต่าง ๆ และกำหนดการในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบ TCAS ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30-15.30 น. ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท