อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนการทำขนมเปี๊ยมะพร้าวอ่อน ให้นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม

      Comments Off on อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนการทำขนมเปี๊ยมะพร้าวอ่อน ให้นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนการทำขนมเปี๊ยมะพร้าวอ่อน ให้นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม ในโครงการสินค้าที่ผลิตโดยนักเรียนเพื่อการอาชีพ ให้กับอำเภอท่าฉลอม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00-15.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร