อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร สอนการทำเบเกอรี่ หลักสูตรขนมปัง & พาย ให้กับบุคคลภายนอกของโรงเรียนการอาหารนานาชาติ

      Comments Off on อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร สอนการทำเบเกอรี่ หลักสูตรขนมปัง & พาย ให้กับบุคคลภายนอกของโรงเรียนการอาหารนานาชาติ

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
เป็นวิทยากร สอนการทำเบเกอรี่ หลักสูตรขนมปัง & พาย ให้กับบุคคลภายนอกของโรงเรียนการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในเมนูโดนัท ขนมปังลูกเกดสตรูเซล และชูว์ครีม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องเบเกอรี่ ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต