สถาบันขงจื่อ ได้เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ รางวัลเส้นทางสายไหม “

      Comments Off on สถาบันขงจื่อ ได้เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ รางวัลเส้นทางสายไหม “

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดย ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ รางวัลเส้นทางสายไหม “ ระดับอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกล่าวอวยพร และ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยวิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังตัวแทนจากสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก และยังมีการจัดบูทนิทรรศกาลแสดงด้านวัฒนธรรมจีน ในบริเวณรอบๆ งานด้วย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี