วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 “น้อมเกล้าศิระกราน สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาสุพรรณบุรี” ในวันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยนำสาขาต่างๆ ไปสาธิต และนำเสนอผลงาน ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ, สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง, สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมงานแสดงบนเวทีจำนวน 2 ชุด คือ การแสดงเพลงอีแซว จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี และการแสดงระบำดอกบัว จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงานโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี