วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง

วัน​ศุกร์​ที่ 22 ธันวาคม​ 2560 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ งานวิชาการและงานทะเบียน​ และงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง    ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง​ จังหวัดอ่างทอง  โดยได้แนะนำสาขาที่เปิดรับสมัคร  และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561​