Author Archives: Sirima

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการเปิดพิธีโครงการเสริมสร้างความสุข ความมั่นคง และความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของประชาคมสวนดุสิต (กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการเปิดพิธีโครงการเสริมสร้างความสุข ความมั่นคง และความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของประชาคมสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม งานแถลงข่าวเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม งานแถลงข่าวเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสอบปฏิบัติในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหาร ธีมงาน “สำรับอาหารไทย สยามสี่แค้วน ครั้งที่ 1”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสอบปฏิบัติในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหาร ธีมงาน “สำรับอาหารไทย สยามสี่แค้วน ครั้งที่ 1”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 246 (21) เรื่อง “ไข่เจียวสวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 246 (21) เรื่อง “ไข่เจียวสวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงดอกไม้เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ผู้มีอุปการะคุณแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงดอกไม้ เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา