Author Archives: Sirima

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคาร จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 244(18) เรื่อง “วิถีไทย วิถีถิ่น สู่ความเป็นสวนดุสิตในศตวรรษที่ 21”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 244(18) เรื่อง “วิถีไทย วิถีถิ่น สู่ความเป็นสวนดุสิตในศตวรรษที่ 21”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินร่วมกับศูนย์การศึกษา หัวหิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง ใน Theme “งานวัดฉ่ำ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินร่วมกับศูนย์การศึกษา หัวหิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง ใน Theme “งานวัดฉ่ำ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ฯ อาหารไทยมีเรื่องเล่า

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ฯ อาหารไทยมีเรื่องเล่า

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม การทำน้ำอบไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม การทำน้ำอบไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์สวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินร่วมกับศูนย์การศึกษา หัวหิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์สวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินร่วมกับศูนย์การศึกษา หัวหิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง