กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรมร้องเพลงสื่อรัก

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรมร้องเพลงสื่อรัก

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรมร้องเพลงสื่อรัก โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา ภายในงานมีกิจกรรมการประดิษฐ์ลูกอมสื่อรัก, กระดาน Post it (สื่อรัก) และการแสดงดนตรีสดของนักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30-17.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี